Velkoplošná fasádní reklama

Písmomalířská technika

  • provedení přímo na fasádu
  • neomezená velikost
  • používáme kvalitní barvy

Exteriérová malba

  • firemní štíty
  • loga a nápisy
  • celoplošné malby

Interiérová malba

  • design kanceláře, loga, slogany
  • pohádkové postavy pro děti
  • dětské koutky – nemocnice, školky